Om Kattens Vern.

Om Kattens VERN.

Alle hjemløse katter i Norge trenger menneskers hjelp for å kunne overleve. Om det er tamkatter, eller såkalte "villkatter". Ikke noen katter i vår fauna klarer seg uten menneskets hjelp. De fleste av dem dør i ung alder av sykdommer, frost og sult. Kattens VERN ønsker å arbeide for at flere enn bare ca. 10 prosent av alle disse tragiske skjebner får hjelp.

Dette arbeidet avspeiler seg i organisasjonens formål, som omfatter:

  • Omplassere eierløse katter.
  • Å arbeide for at katter som ikke skal anvendes til avl blir kastrert/sterilisert.
  • Å arbeide for at katter chipmerkes og registreres.
  • Å gjennomføre aktiviteter og hjelpeprogrammer til eierløse katter.
  • Spre holdningsforbedrende informasjon i form av annonsering i dagspressen, flygeblad, stand o.l.
  • Å samarbeide med dyrevernsforeninger i og utenfor Norge.

Siden 9.11. 2004 har Kattens Vern arbeidet for hjemløse katter i Norge – med en særlig tanke på holdningsforbedrende arbeid.

Det finnes flere tusen hjemløse katter i Norge i dag. De fleste av disse blir rammet av frost, sult og sykdommer og dør derfor en uverdig død i ung alder. Stat og Kommuner fraskriver seg ansvaret og Mattilsynets riksdekkende dyrevernsapparat har ikke klart å formidle til politikerene verken at problemet øker eller nødvendigheten av å gripe fatt i dette problemet. Heller ikke de høylytte ropene fra dyrevernorganisasjoner i åresvis har klart å vekke det offentlige.

De sterkeste signaler på kattens verdiløshet er det totale fravær av hjelpeordninger for de som rammes av hjemløshet. Siden katten er en innført dyreart, uten mulighet til å overleve i norsk klima, medfører hjemløshet en umiddelbar nødsituasjon. Likevel trer ingen offentlig hjelpeordning i kraft.