Norges hjelpeapparat.

STATEN FRASKRIVER SEG ANSVARET

I motsetning til hva mange tror finnes det ikke noe offentlig hjelpeapparat til forebyggende tiltak for hjelpeløse dyr generelt. Dette ansvaret hviler på veldedighet. Undersøkelser viser at over 90 prosent av alle henvendelser dyrevernorganisasjoner får handler om hjemløse katter som vandrer hvileløst omkring. Sammenlagt klarer dyrevernorganisasjoner i Norge å hjelpe bare en liten del av disse dyrene. Resten dør i ung alder av underernæring, frost eller sykdommer. I en årrekke har det vært søkt Stat og Kommuner om midler til forebyggende arbeid, men støtten har vært urimelig lav i forhold til hvor omfattende problemet er.

EN INNFØRT DYREART

Katten er en en innført dyreart og har ikke de samme evnene til å overleve som for eksempel rev og hjort. Dessuten er moderne samfunn - spesielt byer og tettsteder blitt slik at det er blitt vanskeligere for kattene å finne åpne vannkilder, matrester osv. Om vinteren sulter mange av dem ihjel, og om sommeren kan de tørste ihjel. 

HOLDNINGSARBEID

For å motarbeide landets dårlige statistikker trengs det først og fremst å brukes midler på holdningsarbeid. Et etisk godt dyrehold kan gi gunstige effekter m.h.t. medmenneskelighet og andre samfunnsverdier. Omvendt kan likegladhet ovenfor dyr og andre levende vesener ha en nedbrytende virkning. Store amerikanske og engelske undersøkelser, foretatt av politi, rettsvesen, mentale institusjoner og også mange dyrevernorganisasjoner, viser at barn som mishandler dyr er desidert de mest potensielle til å begå lovbrudd i voksen alder.

Underutviklet og mangelfull evne til å føle og vise empati for levende vesener er årsaken til dette. Undersøkelsene viser videre at den desidert mest effektive måten å lære små barn empatifølelse er gjennom et kjæledyr. Også her i Skandinavia er det foretatt slike undersøkelser. Her kom de også fram til det samme. Det er vårt ansvar som voksne å gi våre barn positive signaler om hvordan man behandler dyr, og som verdens rikeste land må også vi følge utviklingen på linje med andre velutviklede land. Holdningsarbeid er noe Kattens VERN prioriterer høyt, og jo flere støttespillere vi får, - jo mer effektivt kan vi jobbe.