KATTEAIDS.

Katteaids, eller Felint immunsviktvirus (FIV), er en uhelbredelig sykdom hos katt. Sykdommen er ikke smittsom for mennesker.

Smitten spres via blodoverføring - som oftest via bittsår - og er mest vanlig hos ukastrerte hannkatter som har levd noen år. Også yngre hannkatter og hunnkatter kan bli smittet.

Sykdommen medfører svikt i immunforsvaret og katten blir lettere syk fordi den mangler motstandskraft mot bakterier og virusinfeksjoner.

Dersom du finner ut at katten din er smittet av FIV, anbefales det at du sørger for at den utelukkende holdes som innekatt resten av sitt liv. Det er også viktig at du gir katten din den beste pasning og pleie slik at immunforsvaret holdes sterkt så lenge som mulig. Katten bør heller ikke utsettes for stress, da dette er med på å svekke immunforsvaret.

Dersom katten din allerede har utviklet sykdommen, eller du ikke kan sverge på at den alltid vil bli holdt innendørs og atskilt fra andre katter, er det best å avlive katten. Ellers vil du være med på å spre sykdommen videre.

Symptomer på katteaids.

Det kan være vanskelig å oppdage smitten på katter som til daglig får godt stell. Symptomer er rennende nese og øyne og svekket allmenntilstand.

Tegnene er mer synlig på katter som er hjemløse. De dør ofte av lungebetennelse eller av små sår som ikke gror men utvikler seg til enorme krater i kattekroppen. Disse kattene lider en pinefull og grusom død.