BLI STØTTESPILLER ELLER MEDLEM.

VISSTE DU AT KATTENS VERN HAR FUNNET NYE KJÆRLIGE HJEM TIL FLERE HUNDRE UØNSKEDE OG FORLATTE KATTER?

Ved hjelp fra mennesker som bryr seg kan vi fortsette vårt verdifulle arbeid. Vi får ikke offentlig støtte og har bare våre medlemmer og støttespillere som hjelper oss økonomisk. Vi har til enhver tid mellom 20 - 40 katter i forvaring, og vi finner alltid nye trygge hjem til dem. Takket være våre støttespillere har vi kunnet arbeide for å øke velferden til hjemløse katter.

Årlig bruker vi over en million på praktisk dyrevern , men vi ønsker å redde langt flere katter, og hver krone som blir gitt hjelper oss til å fortsette vårt arbeid og forsterke vårt hjelpeapparat. I Norge er det mellom 10.000 - 15.000 utstøtte og forlatte katter, og pr. i dag klarer dyrevernorganisasjoner i Norge bare å hjelpe langt under halvparten av disse dyrene. Katten er en innført dyreart og hjemløshet medfører at katten kommer i umiddelbar nødsituasjon da den ikke er skapt for det klimaet vi har her i Norge. Undersøkelser viser også at mange tusen kattunger blir slått ihjel, avlivet, druknet eller skutt hvert år her i Norge. Vårt samarbeid med store utenlandske dyrevernorganisasjoner som har kommet mye lenger enn oss her i Norge, viser oss at holdningsforbedrende arbeid bør prioriteres langt høyere enn det som noensinne er blitt gjort her i landet. Derfor har Kattens Vern holdningsarbeid høyt prioritet i tillegg til redningsarbeidet. Dette gjør vi i form av flyers som vi sender til husstander, vi holder stands og holdningsskapende arbeid rettet mot det politiske, media og næringsliv.

For å støtte vårt arbeid eller bli medlem, [email protected]

Vi sender deg da en giro med valgfritt beløp som du når som helst kan betale. Sammen med din giro mottar du også sesongens informasjonsbrev fra Kattens Vern.

For donasjoner og gaver, vennligst bruk kontonummer: 0539.35.08401

På forhånd tusen takk.